MOKYKLA BENDRADARBIAUJA

 

1. SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS:


Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurine mokykla, Veliuonos krašto muziejumi, Veliuonos seniūnija,

Veliuonos kultūros centru, Veliuonos parapijos bažnyčia, Juodaičių pagrindine mokykla, Klausučių

Stasio Santvaro pagrindine mokykla, Seredžiaus pagrindine mokykla, Raudonės pagrindine mokykla.

2.PROFESINIO KONSULTAVIMO IR INFORMAVIMO SRITYJE :Kauno taikomosios dailės mokykla, Kauno technikos kolegija, Vilkijos žemės ūkio mokykla, VšĮ Raseinių

technologijos ir verslo mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Jurbarko darbo birža.3. METODINĖS PAGALBOS SRITYJE:Jurbarko švietimo centru, Jurbarko pedagogine psichologine tarnyba.4. DĖL PAGALBOS MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS:Jurbarko Vaiko teisių apsaugos tarnyba,

Jurbarko psichologine pedagogine tarnyba,

Jurbarko rajono Jaunimo reikalų tarnyba,

Policijos komisariato nepilnamečių reikalų skyriaus prevencijos poskyrio nepilnamečių reikalų

inspektoriais ( Mokyklos bendruomenės susirinkimuose, bendruose renginiuose, lankymasis poilsio

vakaruose, diskotekose ),

N. Dungveckienės šeimos klinika (Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos

slaugytoja),

Švietimo skyriaus vyr. specialiste –kuratore (Planavimo, projektų rengimo, konkursų organizavimo,

metodinių seminarų srityje).